KANCELARIA NOTARIALNA

Tomasz Kurnicki Mateusz Olszewski

s.c.

O Kancelarii

Działając na rzecz naszych Klientów, w oparciu o wieloletnie doświadczenie, zapewniamy profesjonalną pomoc w zakresie dokonywania czynności notarialnych, gwarantując jednocześnie bezpieczeństwo obrotu przy zastosowaniu obowiązujących regulacji prawnych oraz zachowania najwyższych standardów etyki zawodowej.

Do dyspozycji naszych Klientów jest cały zespół kancelarii notarialnej, w skład którego wchodzą, oprócz notariuszy, również wykwalifikowani prawnicy służący fachową i merytoryczną pomocą.

W razie potrzeby nasza kancelaria notarialna świadczy swoje usługi również w języku angielskim i niemieckim.

Kancelaria Notarialna jest czynna w poniedziałek i środę w godzinach od 9.00 – 17.00 oraz wtorek, czwartek i piątek w godzinach od 8.00 – 16.00

W odpowiedzi na potrzeby Klientów Notariusz świadczy usługi również o innej porze i w innym dniu, po wcześniejszym uzgodnieniu.

TOMASZ KURNICKI,  MATEUSZ OLSZEWSKI
KANCELARIA NOTARIALNA S.C. W KRAKOWIE

Jeżeli mają Państwo jakieś pytania prosimy o kontakt telefoniczny lub poprzez e-mail.

KANCELARIA NOTARIALNA jest czynna w godzinach:
Poniedziałek, Środa 9.00 – 17.00
Wtorek, Czwartek, Piątek 8.00 – 16.00

Istnieje możliwość ustalenia innego terminu spotkania poza wyznaczonymi

Telefon stacjonarny:

tel./fax. +48 12 430-54-54

Telefony komórkowe:

Notariusz Tomasz Kurnicki

+48 605 198 342

Notariusz Mateusz Olszewski

+48 502 617 700

NIP: 676-241-26-78

REGON: 121128278

Numer rachunku bankowego:
95 1160 2202 0000 0001 5785 1559

Zgody (nie są konieczne do korzystania ze strony, ale są konieczne, aby skorzystać z formularza kontaktowego):

10 + 11 =

Klauzula informacyjna - art. 13 RODO

 

Zgodnie z art 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Notariusze Tomasz Kurnicki i Mateusz Olszewski, prowadząca Kancelarię Notarialną w Krakowie przy ul. Królewskieju 23/1 nr telefonu +48 12 430-54-54, adres e-mail sekretariat@krakow-notariusze.pl (dalej jako „ADO”).

2.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku ustawowego wynikającego z ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz.U.2017,2291 t.j. z dnia 2017.12.11) oraz innych ustaw związanych z dokonywaniem czynności notarialnych,

3.    Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą stosowne osoby, podmioty, urzędy, organy rządowe i samorządowe, określone przepisami ustaw związanych z dokonywanymi czynnościami notarialnymi;

4.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wygaśnięcia roszczeń o charakterze cywilnoprawnym lub upływu 10 lat licząc od dnia dokonania czynności, na podstawie art. 90 § 1 ustawy Prawo o notariacie;

5.    przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych - przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z RODO, w szczególności z art. 17 ust. 3 RODO,

6.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,

7.    ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących

narusza przepisy,    ,

8.    podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość dokonania czynności notarialnej,

9.    do czasu dokonania czynności notarialnej, z przyczyn związanych z Pani/Pana indywidualną sytuacją, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych,

10.    w dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

11.    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

You have Successfully Subscribed!